Adaptační víkend | cdm Petrinum

Adaptační víkend

Pozvánka:

Opět jsme vyjeli na adaptační víkend do Radešínské Svratky na Vysočině pro žáky, kteří jsou na Petrinu prvním rokem.

Komentář:

Adaptační víkend i přes nepřízeň počasí se vydařil a žáci prvních ročníků se blíže poznali a prožili zážitkové hry.

Fotky: