Setkání s ředitelem | cdm Petrinum

Setkání s ředitelem

Pozvánka:

Oblíbené setkání s panem ředitelem proběhne v roce 2023 poprvé ve středu 25.1.2023. Nenechte se pobízet dvakrát a přijďte se podělit o své dojmy z prvního pololetí na domově, případně přednést návrhy na zlepšení. Začínáme v 19:30.

Komentář:

O setkání projevilo zájem 14 studentů a dle spořádaného občerstvení by se dalo předpokládat, že se akce vydařila.
:)
Probrali jsme poslední evaluaci, kde se hodně poukazovalo na problémy s rozhlasem. Dále jsme se pobavili o úklidu společných prostor a kuchyněk i jejich dovybavení. Tradičně byl zmíněn internet a možnost jeho prodloužení přes večerku.
Po hodině jsme se rozcházeli v dobré náladě a s nadějí, že se mnohé připomínky a náměty podaří vyřešit.

PS: Kliče od vš kuchyňky, prodloužení internetu a snad i rozhlas
... už splněno.

Fotky: