CESTOU KŘÍŽE | cdm Petrinum

CESTOU KŘÍŽE

Pozvánka:

Hraná křížová cesta na Petrinu 19.března 2024 v 19 hodin.

Komentář:

Scénická hra s mluveným slovem, doprovázená výkladem ve verších a zpěvem sboru, na motivy a s upravenými verši Božské komedie Danta Alighieriho.
Studentům se peklo, očistec a ráj podařilo ztvárnit barevnou stínohrou, otáčením stínů a světlem svící.
Hra zanechala hluboký dojem. Zůstala s otevřeným koncem a jako každý rok byla pro studenty a zvláště pro herce samotné jakýmsi letmým navštívením uměleckého světa.

Fotky: