Volejbalový turnaj smíšených družstev | cdm Petrinum

Volejbalový turnaj smíšených družstev

Pozvánka:

30.5.2012 - další ročník populárního turnaje ve kterém startují i dívky

Komentář:

Turnaj začínal v 1630 hodin. Počasí bylo velmi pěkné. Nebylo dopředu jisté, kolik týmů se zúčastní. Nakonec bylo 17 kluků a pouze 2 dívky. Sestavily se 3 týmy, které si vzájemně zahrály každý s každým na 1 set do 25 bodů. Vyhrál tým ex-studenta Davida Markoviče s M. Hladkým, Petrem Karlíkem, Markem Vymyslickým a Eliškou Klimeckou. V tomto týmu vypomáhal i vychovatel ing. J. Suchý (hold si zvolil dobrý tým). Druhý byl tým J. Konieczného s Martinou Malinkovou a poslední tým Pavla Svitáčka, kde alternovaly obě výše zmíněné dívky.

Fotky: