Postní duchovní obnova | cdm Petrinum

Postní duchovní obnova

Pozvánka:

Začátek mše sv. v 20:30
ve dnech: 12.+19.+26.3.2014

Každou postní středu při mši svaté duchovní promluva, kterou přednese:
12.3. P. Pavel Pacner, probošt Mikulovské kapituly
19.3. P. Josef Novotný, spirituál na Petrinu
26.3. P. Jiří Brtník, novokněz ve Velkém Meziříčí

Fotky: