Jak se učit | cdm Petrinum

Jak se učit

Pozvánka:

Ve čtvrtek 18.1.2018 proběhne přednáška Mgr. Petra Vaňka na téma: Jak se učit. Blíží se pololetí a probíhá zkouškové, a  proto určitě aktuální téma.

Komentář:

Přednáška byla určena především pro studenty prvních ročníků.
Seznámili se s aktivním a pasivním přístupem k učení, se stanovením si cílů v učení, odvahou chybovat a hledat řešení problému.
Velmi zajímavá byla část o způsobu učení přírodovědných nebo jazykových předmětů a jak efektivně udržet učivo v paměti.

Fotky: