Křesťan a svět - Beseda s plukovníkem US ARMY | cdm Petrinum

Křesťan a svět - Beseda s plukovníkem US ARMY

Pozvánka:

7.prosince 2010 přivítáme u nás na domově vzácného hosta:
plukovníka P.ŠUPU,který sloužil u amerického letectva, jako kaplan. Beseda začíná ve sklepení domova v 19 hodin.

Komentář:

Postřehy z besedy s P. Josefem Šupou, plukovníkem americké armády a vojenským kaplanem.

Když jsem včera vešel do sklepní místnosti, byla ve velmi dobré náladě a tak jsem si uvařil čaj, usadil se a čekal, co bude dál. Po chvíli začal mluvit asi šedesátiletý muž s dosti americkým přízvukem, což se mi líbilo. Krátce se představil a dal se do vyprávění svého života. Když zanedlouho přestal mluvit, uvědomil jsem si, že mi čaj vystydl. Byl jsem úplně vžitý do jeho vyprávění a chtěl jsem slyšet víc! Zdálo se mi fascinující, že kluk z malé moravské vesničky se za bývalého režimu po emigraci dostal před všelijaké vězení, pochybné práce, slepé uličky až k americké armádě a dokonce ke kněžství. Že v 19 letech se nevzdal a věřil, že bude líp, že to někdo zařídí, když vytrvá…a teď nám to vyprávěl. Byl v pohodě, popsal nám jeho práci v armádě a hlavní rozdíly našich zemí, a protože tam žije celý život, bylo vidět, že má přehled a muže si dovolit srovnávat. Poslední, co mě zajalo bylo to, že mu není šedesát ale tři a sedmdesát. Je vojenský kaplan v penzi a užívá si klasického amerického cestovatelského stáří s Pánem Bohem.

Vít


Zajímavé bylo vypravování, jak P. Šupa utíkal z komunistického Československa a jak prožíval první roky v cizině. Líbilo se mi také, jak se postupně proměňoval jeho pohled na různé události v životě. Věci, které dříve považoval za největší katastrofy se mu dnes jeví jako veliké štěstí (rozhodnutí utéct do ciziny nebo vstoupit do armády).

Tomáš


Vyprávění otce plukovníka mě zaujalo celé. Překvapil mě model fungování farností v USA. Většinu aktivit jako výuku náboženství apod. zprostředkovávají sami věřící. Církev je oddělená od státu. Financována je ze sbírek. Na počátku zúčtovacího období farníci stanovují projekty, které budou finančně podporovat a v jakém množství. Tyto příspěvky si pak odepisují z daní. Kněz je součástí farní rady, ale právo veta má pouze v liturgických záležitostech.

Martin


Přednáška se obírala k naději, že i nepříjemné věci mohou směřovat správným směrem a k velkému požehnání. Mně osobně přednáška dala velký rozhled a také možnost se podívat do USA za jedním knězem.

Jiří F.


Přednáška probíhala ve sklepení internátu, kde jsme se ve velmi hojném počtu sešli. Jeho výklad byl velmi pestrý, zajímavý a obdivuhodný. Upoutal snad každého z nás. A co nám z jeho přednášky utkvělo v paměti? Nejvíce asi popis jeho útěku přes hranice v době tvrdého komunismu, jeho pobyt ve věznicích a uranových dolech, jeho rozhodnutí ke kněžskému povolání a následné působení v americké armádě jako kaplan. Tento výklad byl obohacený i krátkými snímky letecké základny v Arizoně. Všechny naše dotazy, jak na jeho životní příběh, tak na život v Americe nám nejen zodpověděl, ale vždy každou odpověď zpestřil i krátkým příběhem. Jsme rádi za jeho čas, který nám věnoval.

Jiří M.

Fotky: