Tříkrálové žehnání domu | cdm Petrinum

Tříkrálové žehnání domu

Komentář:

Ve večerních hodinách v pondělí 8. ledna 2018 prošel průvod ministrantů s otcem Danielem domem a požehnal všem přítomným.

Fotky: