ZAHRADNÍ SLAVNOST | cdm Petrinum

ZAHRADNÍ SLAVNOST

Pozvánka:

Všichni blízcí i vzdálení, současní i minulí, staří i mladí .... přijměte pozvání na skvělou akci Petrinum - ZAHRADNÍ SLAVNOST, která proběhne v úterý 12. 6. 2018 u nás na domově.
Začínat budeme, jako obvykle mší svatou a dále se můžete těšit nejen na setkání a "pokec" s přáteli, ale také na skvělý a zajímavý program. Občerstvení zajištěno.